1902 b

0. Sven Johan Fryksenius  4. Kristina Mellkvist, Sälsjön Gräsmark