1918

Nedre raden fr.v. Nils Adolf Emilsson N.Fjäll, Gustaf Verner Fjell N.Fjäll, Erik J.Nilsson Där Oppe Grytterud, Ragnar Nilsson Bostället Grytterud, Helmer Nord Svingen Bjurbäcken,

Gösta Landgren Nygård V.Tobyn.

Sittande mellanraden fr.v. Hildur Andersson Bostället N.Slobyn, Okänd, Karolina Pettersson Blixt Gullsbyn Brunskog, Tyra Schaman, Rinnåsen Rinnen,

Karl Linder, Märta Alfilda Magnusson N.Fjäll, Eva Persson Ö.Göranstorp Sälsjön Gräsmark, Alma Björkman Ängåsen N.Fjäll, Ellen Olsson Bjurbäcken

Stående mellanraden fr.v. Ellen Andersson Grytterud,  Elsa Hagberg Grytterud, Okänd, Estrid Andersson N.Fjäll, Okänd, Ida Nilsson Rinnåsen Rinnen,

Okänd, Okänd, Okänd, Okänd, Anna Norrström N.Fjäll, Ellen Persson Salungen, Anna Andersson Tomta Gylterud

Bakre raden fr.v. Okänd, Okänd, Okänd, Gustaf Jansson Jonastorp Salungen, Ludvig Kron Takene, Okänd, Evald Eriksson N.Fjäll, Okänd,

Nils Gustaf Nilsson N.Slobyn, Anselm Ekelöf Där Nere Humsjön

Oidentifierade: Enock Eriksson N.Fjäll - Nils Ivar Fredriksson N.Fjäll - Ivar Persson N.Fjäll - Nils Johan Persson Änga N.Fjäll - Nils Biller Salungen

Agnes Jansson N.Fjäll - Edla Nilsson N.Fjäll - Ellen Möller N.Fjäll - Maria Nilsson Salungen - Emma Kristina Andersson Salungen - Edit Maria Nilsson Takene

Ester Vigren Långjohanstorp Gräsmark