1920

 

 

Stående fr.v. 1. Arvid Mellkvist Kyrkbråten Takene 6. Johan Johansson Höjda Ö.Tobyn.

Mellanraden 2 fr.v. Alma Larsson Lycka Ö.Tobyn. 3. Anna Hård af Segerstad V.Tobyn  Präst Karl Linder.

Nedre raden fr.v. 1. Gustaf Karlsson Sälsjön Gräsmark.

Oidentifierade: Olga Kilstadius Bjurbäcken - Edit Persson N.Fjäll - Matilda Emilia Nilsson N.Fjäll - Olga Maria Isabella Nilsson Grytterud -

Jenny Paulina Andersson, Humsjön - Magnhild Magnusson N.Slobyn - Ragnhild Slorfelt N.Slobyn - Karin Linnéa Larsson Överby Stora Malm - 

Elin Anna Kristina Larsson Långjohanstorp Gräsmark - Erik Johan Jansson N.Fjäll (konf 19/6) - David Gottfrid Olsson Bjurbäcken - 

Axel Valdemar Karlsson Bjurbäcken - Karl Viktor Olsson N.Fjäll - Anders Lindgren N.Fjäll - Viktor Bryntesson Ö.Fjäll - 

Evald Björn Ö.Fjäll - Oskar Jansson Salungen - Karl Helmer Andersson Ö.Slobyn - Ragnar Olsson Ö.Tobyn - Arvid Brunzell Åstenäs - Karl Helge Johansson Åstenäs