1924

 

1. Astrid Dalberg, Där Väste Röstorp Bjurbäcken  2. Anna Brunzell, Åstenäsängarna  3. Ester Mellkvist, Kyrkbråten Takene  4. Karin Nilsson, Bostället Grytterud

5. Karl Jonatan Linder  6. Anna Vestergren, Haget V.Tobyn  7. Signe Nilsson, Tomta Ö.Tobyn  8. Agda Nilsson, Tomta N.Fjäll  9. Anna Nilsson, Botten V.Tomta

10. David Persson, Nolgårdsstan N.Fjäll  11. Gunnar Persson, Nolgårdsstaänga, N.Fjäll  12. Johan Slorfelt, Ankland Ö.Fjäll  13. Nils Andersson, Gärdet Gylterud

14. Johan Nilsson, Lycka Takene  15.  Karl Arne Linder, Prästgården Grytterud  16. Gustaf Karlsson, Långjohanstorp Gräsmark  17. Evert Henry Bergsten, Pålstorp

Bjurbäcken  18. Karl Henrik Axelsson, Sälsjön Gräsmark  19. Helmer Forsberg, Där Öste Bjurbäcken.