1929

 

0. Anders Nilsson  1. Signe Jansson, Kapplanna N.Fjäll  2. Sigrid Jansson, N.Fjäll  3. Signe Johansson, N.Slobyn  4. Astrid Slorfelt, Ankland Ö.Fjäll

5. Hedvig Maria L. Karlsson, Där Väste Långjohanstorp Gräsmark  6. Anders Danielsson, Där Öste Salungen  7. Olof Magnusson, Långjohanstorp Gräsmark

8. Arvid Nykvist, Aspåsen S.Ängen Gräsmark  9. Herbert Karlsson, Ö.Slobyn  10. Per Österberg, Övre Göranstorp Sälsjön Gräsmark  11. Alf Landgren, Nygård V.Tobyn

12. Arnold Karlsson, Torrmon Ö.Tobyn  13. Helge Bryntesson, Gustafslund Grytterud  14. Albert Nylund, Fjällsbråten N.Fjäll  15. David Johannesson, N.Fjäll.