1940

 

0. Anders Nilsson 1. Irma Forslund, V.Mangfalla Åmott Brunskog  2. Margit Katrin Andersson, Svenstomta L.Salungen  3. Elin Emanuelsson, Fjällsbråten Fjällstorp

4. Gerd Magnusson, Nylandsberget Ö.Fjäll  5. Edit Slorfelt, Ankland Ö.Fjäll  6. Ann-Mari Frisk, Ö.Fjäll  7. Elvy Andersson, Ängås N.Fjäll  8. Anna Maria Nilsson, Ö.Fjäll

9. Edit Persson, Nygård N.Slobyn  10. Elsie Andersson, Där Nole Salungen  11. Ingrid (Inga) Andersson, Där Framme Rinnen  12. Hans Örn, Dalby N.Slobyn

13. Axel Söderqvist, Tomta Åstenäs  14. Sven Eriksson, Nytomta N.Slobyn  15. Holger Karlsson, Salungen  16. John Andersson, Udden Åstenäs  17. Vidar Persson,

Mickelstomta N.Slobyn  18. Ingvar Levin, Nytorp Bjurbäcken  19. Erik Larsson, Nolhagen Ö.Tobyn  20. Gunni Vikman, Mobäck N.Fjäll.