1941

 

0. Anders Nilsson  1. Clary Karlsson, Hagen Lövnäs  2. Maria (Maja) Andreasson, Tomta Humsjön  3. Eva Andersson, Brobråten Grytterud  4. Astrid Johannesson, Åsen Ö.Tobyn

5. Signe Eriksson, Åsen Ö.Tobyn  6.  Gerd Hallberg, Där Nere Fjällstorp  7. Kristina (Stina) Persson, Svenstomta Ö.Fjäll  8. Solveig Skansen, Ängås V.Tobyn 9. Elsa Andersson, Mossen Ö.Fjäll

10. Henry Haglund, Ö.Trehörningstorp Salungen  11. Erik Östlund, Åstenäs  12. Georg Levin, Där Väst i Brokerud, Åstenäs  13. Arne Sällström, Där Oppe Fjällstorp. 14. Olof Östlund, Vikane Åstenäs

15. Enar Gustafsson, Brohagen Grytterud  16. Axel Åslund, Mon N.Fjäll  17. Erik Jansson, Barrtjärnstorp Bjurbäcken  18. Torvald Magnusson, Dammåsen Ö.Tobyn.