1949

Stående fr.v. Henry Eriksson Storstuga N.Slobyn, Sven Gustafsson Tomta N.Fjäll, Sven Olsson Västabacken Rinnen, Pär Olausson Nystuga N.Slobyn, Lars Nilsson Nygård Gylterud,

Erik Andersson Mossen Ö.Fjäll, Ivan Karlkvist Nytomta V.Tobyn, Erik Eriksson N.Tomta N.Fjäll  Ivan Magnusson Karterud Mobäck N.Fjäll.

Sittande fr.v. Siv Jansson Rybacken N.Slobyn, Elsa Emilsson Rönninga N.Slobyn, Ingrid Hallberg Dalby N.Slobyn, Nancy Andersson Där Nole Salungen,

Greta Nilsson Gärdsla Fjällstorp, Inga Johansson Åsen Ö.Tobyn, Ulla-Britt Bengtsson Brohagen Grytterud, Anna Andersson, Ö.Nolgårdsstan N.Fjäll, Anders Nilsson.