1954

0. Sven Röjder 1. Lars Larsson, Haget V.Tobyn  2. Arne Johansson, Där Öste Salungen  3. Ann Maj Åstbom, N.Fjäll  4. Ivan Slorfelt, Nolhagen Ö.Tobyn

5. Mona Karlkvist, Nyhem V.Tobyn  6. Sonja Skansen, Ängås V.Tobyn  7. Marianne Mellqvist, Brohagen Grytterud  8. Britta Nordensson, Där Borte N.Slobyn

9. Kerstin Melin, Prästgården Grytterud.