1959

 

Stående fr.v. Roger Eriksson Rönninga N.Fjäll, Anders Eriksson Där Väste Grytterud, Kjell Hallberg Backarna Salungen, Sven Röjder, Lennart Söderqvist Brokerud Åstenäs,

Lars Eklund Älvvik Grytterud, Ulf Persson (Johansson) Höjda V.Tobyn, Bengt Klasson Bostället Åstenäs.

Sittande fr.v. Vanja Englund Där Väst Brokerud Åstenäs, Maivi Brunsell Bostället Grytterud, Kerstin Israelsson Kvarnen N.Fjäll, Inger Olsson Lundsholm Åstenäs,

Annika Brunzell Granberga Grytterud, Barbro Andersson Tomta Gylterud, Helena Nilsson Där Sör Lövnäs.