1963

1963

Sittande fr.v. Edit Andersson Där Väste V.Tobyn, Margareta Nilsson Bråten Fjällstorp, Elvy Larsson Bränna Ö.Tobyn, Stellan von Berger, Ann-Britt Alvarsson Hultet Fjällstorp,

Maj Andersson Hagen V.Tobyn, Kersti Axelsson Östra Mon Ö.Tobyn.

Stående fr.v. Nils Johan Nilsson Södra Tomta Fjäll, Morgan Axelsson Notboänga Slobyn, Kenneth Karlsson Neragata Takene, Lennart Källström Källås V.Tobyn, Urban Andersson Manghagen Gylterud,

Jan-Erik Brunsell Ängarna Åstenäs, Roy Brunzell Krokarna Fjällstorp, Kenneth Persson Lundsholm Åstenäs, Bengt Östlind Björkliden Rinnen, Nils Erik Nilsson Där Oppe Grytterud, Jan Näsman Prästtomta Rinnen.