1965

Stående fr.v. Jörgen Magnusson Bäcken Gylterud, Jan Back Nyänga N.Fjäll, Kenneth Larsson Lycka Ö.Tobyn, Kurt Sandström Stampen Ö.Tobyn

Åke Söderqvist Solliden Takene, Per Uno Persson Änga V.Tobyn, Göran Augustsson Pålstorp Bjurbäcken.

Mellanraden fr.v. Gert Johansson Björkliden V.Tobyn, Evert Andersson Skolhuset V.Tobyn, Marta Landgren Lillstuga V.Tobyn, Ingalill Larsson Bränna Ö.Tobyn

Eva Brunzell Bostället Grytterud, Ingalill Öster Nyhem Takene, Ivan Persson Granlycka Grytterud, Ove Ljungberg Östagata Takene, Arne Olsson

Sittande fr.v. Karin Eriksson Mellgård N.Fjäll, Yvonne Andersson Konsum N.Slobyn, Lena Lind Knaggen V.Tobyn, Maria Eriksson Där Oppe Grytterud

Ingalill Alvarsson Hultet N.Fjäll, Lilly Källström Källås V.Tobyn.