2010

 

0. Lennart Nilsson  1. Christian Fredriksson, Där Borte N.Slobyn  2. Linda Trygg, Krokarna Fjällstorp  3. Hanna Sällström, Där Nere Fjällstorp  4. Maria Johansson, Älvkullen N.Slobyn

5. Linnéa Andersson  6. Martin Lindén  7. Simon Classon, Bråtarna Åstenäs  8. Linus Andersson, Där Väste Gylterud  9. Johan Björkholtz, Prästtomta Rinnen  10. Elias Gustavsson, Krokarna Fjällstorp.