KONFIRMANDER ARVIKA LANDSFÖRSAMLING 1928

Foto från Alfa Persson via Eva Eriksson Haglund, Arvika