VANDRINGSLEDER I MANGSKOG

Arbete pågår med upprustning av lederna

Informationen kompletteras efterhand

Över 30 km leder finns uppmärkta när arbetet är klart

Lederna är utmärkta med rött

Tack till Pia och Tore Alexandersson samt Bengt Magnusson som har bidragit med stolpar,

och ni andra som så snällt hjälpt till med spångar och dylikt!

 

                AVSTÅND DELSTRÄCKOR  

Foton Kenneth om ej annat anges.

RÖSTORPSLEDEN FINNVÄGEN PATRONTORPSLEDEN
 

O SLOBYN - M RÖSTORP................................. 4,1 km

(Traktorväg, kan normalt klaras torrskodd. Vi drog leden västerut vid Fågeltjärnet p.g.a. obanad terräng och mycket vatten.)

Korsvägen Slobyn - Röstorp, Kulltorp - Hagalund.

Slobymyren, nedan Fågeltjärnsbäcken.

S SKOGSBILVÄG PORNA - M RÖSTORP............1,9 km

 Uppmärksamhet krävs i korset mot Röstorp vid Fågeltjärn. Blöt dalgång i början. Därefter fin traktorväg till Pornavägen. En av ledernas vackraste utsikter får du vid Stavtorpsvägens början. 

 

Strax norr om Stavtorpsvägen.
Anna och Bengt.

Göran rättar till skylten vid Pilterud mellan Röstorp och Porna.

S SKOGSBILVÄG PORNA - K VÄGKORS PORNA.. 0,6 km  

(En riktigt blöt Pornamyr, glöm torrskodd!)

K VÄGKORS PORNA - L VÄNDPLAN VIVIKENVÄGEN... 1,3 km  

(Södra Porna finns huset kvar, Norra Pornas behöver helrenovering.... Traktorväg, blöthålor vid Porna och flera stycken i slutet. Man kan gå runt allihop.)

Södra Porna.

 

 

R TOBYN - Q GRAVTJÄRN.............................. 3,1 km

Q GRAVTJÄRN - P RÅTJÄRNSVÄGEN............. 1,2 km
(R - P  Först grusväg, sedan fin traktorväg i vacker skog.)

Söder om Råtjärnsvägen.
Anne Marie Persson, Anna, Bengt och Göran Bryntesson.

P RÅTJÄRNSVÄGEN - H ÖVRE  FLYTA.......... 1,6 km  

(Traktorväg i kuperad terräng)

H ÖVRE FLYTA - G FLYTA................................. 0,9 km

(Grusväg)

H FINNVÄGEN - I BJURBÄCKEN..................... 1,4 km

Första halvan grusväg, sedan vacker traktorväg.

Kavelflytbäcken invid Bjurbäcksvägen.

H FINNVÄGEN - J NYTORP .......................... 1,7 km

 

Första halvan traktorväg och flera blöthålor, sedan smalare stig en bit på mitten.

Blött! Anne Marie balanserar.

Vacker skog norr om Fågelkullen.

J NYTORP - K VÄGKORS PORNA..................... 1,1 km  

Torr traktorväg i vacker skog, grusväg första biten.

Vid Pornamossen: Monica, Anne Marie och Stella.

I - T LANDSVÄGEN BJURBÄCKEN..................... 0,8 km

Se rödmärkta stolpar vid infarterna,
norrut skyltat med Finnled och Ängenleden

T BJURBÄCKEN- U ÄNGENLEDEN..................... 3,5 km

Strålande utsikt från Harkapot över bl.a. Nils Keylands födelsehem Östigårn. Lite stiglöst i skogskanten runt Nordtomta, annars ganska torrt och fint. Ansluter till Ängenleden efter en halv km på gränsen mellan Mangskog - Gräsmark. På förekommen anledning: Följ leden - undvik att gå över tomtmark....

 

A KYRKAN - B BAKSJÖVÄGEN.................. 3,2 km
(Brant stigning, bra stig, ett par bäckar att komma över i slutdelen)  

Vacker start på leden, nära kyrkan.

B BAKSJÖVÄGEN - D OVERN.................................. 4,4 km
 (Mycket fin stig i vacker skog, några blöthålor som man kan gå bredvid. Öster om Overn finns ledernas sämsta del, stiglöst land. Håll koll på färgmarkeringarna. Pilar behövs.)

Här passerar Anna Johansson, Monica Fjæstad och Bengt Magnusson  den skummande Björktjärnsbäcken

D OVERN - E HUMSJÖN..................................... 1,4 km
(Som tidigare, vacker stig med utsikt över Lången)

Här befinner sig Kenneth, Anna och Bengt vid utsikten över Lången, Humsjön.
Bakom kameran fanns Monica.

E HUMSJÖN - F FLYTA.............................................. 2,7 km

(Ett par fällen där uppmärksamhet krävs, utsikt mot norra Humsjöns gårdar)  

Vy mellan Humsjön och Flyta.

Utsikt från Humsjön - Flytaleden mot norra Humsjön.

 

GENVÄGAR

B Baksjövägen - R Tobyn (grusväg)....................................................... 3,7 km

R Tobyn - M Röstorp (grusväg).......................................................... 3,2 km

R Tobyn - N Fävägen (grusväg, stig)................................................. 2,2 km

 

 

Under hösten 2020 kontrollerade vi hela Patrontorpsleden från kyrkan till Flyta 

samt Finnvägen från f.d. Missionshuset i Tobyn till Övre Flyta

och vidare till Flytbron, röjt lite buskar och målat trädstammar.

Arbetet återupptogs under försommaren och avslutades med pompa och ståt -

nåja ett glas saft - 8/6 2021 vid Gräsmarksgränsen.